Korisnički servis 021 327 0000

Politika privatnosti

Ova Politika primenjuje se samo na transfer informacija kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) i koje Teamnet Media primi u bilo kom formatu kroz svoje aplikacije.

Teamnet Media će održavati samo one lične podatke čiju je obradu klijent izričito tražio.

Obaveštenje/Korišćenje ličnih podataka

Teamnet Media će održavati samo one lične podatke čiju su obradu klijenti izričito tražili od Teamnet Media.

Ukoliko Teamnet Media odluči da promeni ovu politiku, Teamnet Media će postaviti izmene na ovoj stranici kako bi naši klijenti, koji je primenjuju i koriste, bili svesni koje lične podatke Teamnet Media obradjuje, kako ih Teamnet Media koristi i pod kojim okolnostima ih Teamnet Media otkriva, ako je to slučaj. Ukoliko u bilo kom trenutku Teamnet Media odluči da na drugačiji način zadrži ili upotrebi lične podatke, Teamnet Media će e-meilom ili postavljanjem obaveštenja na web sajtu www.teamnetmedia.rs obavestiti svoje klijente najmanje 30 dana pre promene u korišćenju.

Integritet podataka

Teamnet Media će koristiti lične podatke samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlašćenje dali naši klijenti ili sa važečim zakonima ili propisima.

Bezbednost

Teamnet Media je obavezan da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obradjuje. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbedjivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, Teamnet Media je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obradjuje. Teamnet Media nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obradjuje i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplasnkog otkrivanja, Teamnet Media će preduzeti komercijalno razumne korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka.

Pristup/Ispravke

U većini slučajeva, kada Teamnet Media prikuplja lične podatke on to čini u ime sopstvene kompanije. Ako želi da traži pristup, ispravku, dopunu ili brisanje ovih ličnih podataka klijent treba da kontaktira Teamnet Media.

Nadzor/Primena

Teamnet Media ima Rukovodioca za privatnost podataka koji je odgovoran za poštovanje i primenu ove politike od strane Teamnet Media. Teamnet Media-ov Rukovodilac za privatnost podataka dostupan je svakom zaposlenom, korisnicima, prodavcima, poslovnim partnerima i svima drugima koji mogu imati pitanja u vezi ove Politike ili praksi bezbednosti podataka. Rukovodioca za privatnost podataka Teamnet Media možete kontaktirati na e-meil adresi: privatnost@teamnetmedia.rs.

Po pitanju ličnih podataka Teamnet Media saradjuje sa organima za zaštitu ličnih podataka.

Opšte

Pravno odricanje odgovornosti
Teamnet Media može lične podatke otkriti kada to zahteva zakon ili propis ili uveren u dobre namere da je takav postupak nužan kako bi se ispoštovali zakonski propisi, poštovale zakonske obaveze ili zaštitila prava, imovina ili lična bezbednost Teamnet Media, njegovih korisnika i javnosti.

Kolačići i linkovi ka ostalim sajtovima
Teamnet Media može koristiti kolačiće kako bi poboljšao iskustva korisnika dok koriste Teamnet Media softver. Kolačići su mali delovi podataka koje vaš pretraživač uskladišti lokalno koji pamti informacije i pomaže da se identifikujete na veb sajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići su jedinstveno dodeljeni nekom kompjuteru i može ih čitati samo veb server u domenu koji je izdao kolačić. U principu, kolačići pomažu korisnicima obavljajući odredjene funkcije kako što je pamćenje lozinke i lične preferencije u pogledu sajtova.

Možda ćete dobiti mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina veb pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete promeniti podešavanje svog pretraživača tako da odbije kolačić. Alternativno, možete izmeniti podešavanje svog pretraživača tako da vas svaki put obavesti kada se kolačić nudi i dozvoli vam da pojedinačno prihvatate ili odbijate kolačiće. Medjutim, ukoliko odbijete da prihvatite kolačić, to može ometati rad i negativno uticati na korišćenje softvera.

Naš softver može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Teamnet Media nije odgovorna za politiku privatnosti ili sadržaje tih drugih sajtova.

Privatnost dece
Teamnet Media se obavezuje da će štititi potrebe privatnosti dece i podstiče roditelje i staratelje da igraju aktivnu ulogu u aktivnostima i interesovanjima njihove dece na mreži. Teamnet Media ne prikuplja namerno informacije od dece ispod 13 godina starosti i Teamnet Media ne usmerava svoj veb sajt niti svoje servise na decu uzrasta ispod 13 godina.